X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

گزارش کار کارخانه فراورده لبنی استان قدس رضوی


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 15

 

گزارش کار

معارفه 11/7/86

کارخانه فراورده لبنی استان قدس رضوی ، واقع جاده کیلومتر 17 جاده سرخس

می باشد. کارخانه خرداد ماه سال 1374 شروع فعالیت نموده است تعداد پرسنل

ان طور کلی 130 نفر باشد . 80 نفر صورت قراردادی زیر نظر پیمانکار ( روز

مزد)و طور میانگین 70 نفر پرسنل خط تولید مشغول کار شد که بنا نیاز

نیروی کار توانند 2 3 شیفت کار کند .

این کارخانه وابسته کارخانه استان قدس رضوی شد . ظزفیت تولید محصولات

مختلف بسته خواست سفارش کنندگان متفاوت باشد . ظرفیت مخازن تحویل شیر

220 تن باشد که طور میانگین 70 تن شیر روزانه تحویل گرفته شود .

تحویل شیر خام

شیر پس ورود کارخانه اساس نوع کیفیت دسته بندی گردد که 90 % مربوط به

دامداری استان قدس است که تائید است شرایط ویژه ( مصرف خاص ) تولید می

گردد . ابتدا شیراز داخل شلنگ صافی گذرد ؛ بعد پمپاژ داخل بالانس ،

هواگیری شود . سپس مسیر یکطرفه بالانس داخل جعبه فلومتر( که دستگاه شدت

جریان شیر محاسبه کند . لازم ذکر است اگر شیربر حسب لیتر دانسیته ان

ضرب کنیم شیر برحسب کیلوگرم دست اید) . فرستاده شود سپس ازلوله های

ارتباطی وارد 4 سیلو تانک گردد .که ظرفیت هر یک 54 تن باشد جنس انها استیل

و دو جداره باشد. یعنی شیر باهر دمایی که وارد شود 48 ساعت همان دما باقی

می ماند هر یک تانکها دارای زن است که شیر پایین وارد تانک شود زیرا اگر از

بالا وارد تانک شود هوا وارد شده شیر کفدار گردد .

مقدار شیر 100 تن 150 تن روز باشد که صبح 6 شب یافت گردد

توزین حسب لیتر است که توسط سیستم کامپیوتر صورت پذیرد بخش از

کارخانه ضایعات احتمالی نداریم همچنین انبار سرد خانه نگهداری شیر خام نداریم .

سیلو تانکها ساخت اصفهان است مسئول قسمت تحویل شیر مواردی مانند ph ، اسیدیته ، الکل

و دانسیته چربی واب اضافی که ازما یشگاه اندازه گیری کرده است یاداشت نموده در

برگه مخصوص ته برگ زرد دست مسئولان کنترل کیفیت رسد .

قیمت شیر خام توسط مدیریت تعیین گردد که معیار انتخاب چربی دانسیته است . در

ضمن اگر اب اضافی داشته باشد جریمه گردد.

شیر قبل سیلو تانک وارد مبدل گردد سرد شود ؛ مرتبا دما فشار کنترل

میشود. تانکهای ذخیره دارای شیر نمونه گیری فشارسنج دریچه ادم روست . جعبه حجم

سنج کناران عدد نشان دهدکه اگر عدد 10 ضرب کنیم واقع حجم شیر

داخل تانک است . تانک 31 تن ساعت شیر تخلیه کند که میزان تخلیه هوای

محیط بستگی دارد یعنی اگر فصل تابستان باشد عمل سختر است اگر زمستان باشد

در ضمن عمل سرد کردن شیر، عمل راحتر صورت پذیرد . جعبه که کناراین

تانک تعبیه شده است میزان تخلیه مکررا نشان دهدبه مجموعه لوله که شیررا به

خط تولید برند کلکسیون گوییند .

ازمایشگاه

ازمایشات شیمیایی

محصولات ازمایش : ماست ساده ، ماست موسیر، ماست پر چرب ، شیرکاکائو، پنیر،

دوغ ، کره ،روغن زرد ، شیراستریل ، شیرپاستوریزه ،

ازمایشهای شیرخام :

تست اکل 68 % : ابتدا1 سی سی نمونه شیررا پلیت ریزیم سپس ارامی 2

سی سی الکل اضافه نماییم اگرلخته تشکیل گردد شیر فاسد است باید برگردانده

شود.

تست اسیدیته : ابتدا 10 سی سی نمونه شیر پیپت داریم بشرانتخابی

می ریزیم سپس چند قطره فنول فتالئین اضافه نماییم سپس ختم عمل سود 1/0

نرمال تیتراسیون انجام دهیم .

اسیدیته ماست چکیده: 10 گرم نمونه یماست وزن کرده اب مقطر رقیق نماییم

بعد سود فنول تیتر انجام دهیم . عدد بدست امده 9 ضرب کنیم وبر100

تقسیم نماییم .

اسیدیته کره: 10 گرم ا زنمونه کره ذوب شده وزن کنیم وبا40 سی سی الکل کلرفرم

و چند قطره فنول سود تیتراسیون انجام دهیم . عدد بدست امده ضرب 82/2 تقسم

بر10

اسیدیته پنیر : درست مثل ماست چکیده ماست انجام شود.

اندازه گیری ph : توسط ph متر،ph شیر اندازه گیری شود صورت الکترود

دستگاه ظرف نمونه یشیر فرو بریم وعدد دست امده دستگاه می

خوانیم . ph شیر خام ورودی ید استاندارد 7/6 باشد . ازرابطه زیر محاسبه ی

ان استفاده کنیم.

اندازه گیری سختی: 5 نمونه داریم باید هروز تست سختی گرفته شود عبارتند از:

اب مقطر ، کندانسور2 ، کندانسور1 ، منبع کندانس فیلتر

به تعداد نمونه پنج لیوان ماست قرار میدهیم وروبه هر کدام قرار دهیم سپس ازهر

نمونه 25 سی سی پیپت کشیم ودر ظروف خالی نماییم وبرای اندازه گیری سختی به

شیوه زیرعمل نماییم :

ابتدا 1 تا2 سی سی تامپون( بافر) میریزیم ph 10 برسد بعد معرف اریوکرم بلاک T

را مثل نمک پاش ظروف پاشیم . اگر رنگ ابی درامد سختی صفر است

برای اندازه گیری سختی کلسیم ظروفی سختی دارد معرف مراکساید اضافه کنیم و

وسپس سود 2/0 نرمال تیتر نماییم . اندازه گیری قلیائیت کل ابتدا 25 سی سی از

نمونه ظروف ریزیم سپس فنول فتالئین اضافه نماییم اسید 1/0 نرمال

تیترمی نماییم باید رنگ حاصل تیتر بیرنگ باشد عدد حاصل تیتر در200 ضرب

میکنیم درهمان ظروف معرف متیل اضافه کنیم دوباره تیتر ا نجام دهیم رنگ

حاصل تیتر قرمز اجری است مجددا عدد بدست امده 200 ضرب نماییم که

قایائیت کل رابطه بدست اید:

قلیائیت متیل + قلیائیت فنول : قلیا ئیت کل

تست انجام شده صورت زیر باشد:

سختی کل سختی کلسیم فنول متیل ph T.D.S

فیلتر 0 0 0 200 95/7 826

منبع کندانسور 0 0 40 160 01/9 702

کندانسور 1 120 68 60 360 75/8 1294

کندانسور 2 116 64 60 340 62/8 1111

اب مقطر 80 0 - - 97/7 804

در نهایت هریک اجرای فرمول جدول برداشت نموده ودرفرمول جایگزین نماییم


<< 1 2 3 4 5 ... 30 >>