X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

کمرویی گوشه گیری کودکان ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه :

نوجوانی دوره دانش اموز بیش هر زمان دیگر نیاز راهنمایی مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت اولیا مربیان، دست کم باید بداند چگونه خود بهتر بشناسد برخوردهای زیان بخش محیط خانه مدرسه پرهیز کند.

" چهار راه نوجوانی"، روایتگر تجربه اولیا مربیان ندرت فرصت یابند فنونی طی سال خویش درونی ساخته اند، بررسی کرده، روشنی باره سخن بگویند.

"چهار راه نوجوان" توجه تجربیات معلمان مشکلاتی اولیا مواجه بوده اند، نوشته شده است.

بدیهی خلاقیت ابتکار فردی معلمان اولیای خانه، توجه تفاوت فردی کودکان نوجوانان، نقش سازنده امر مشاوره خواهد داشت.

چکیده :

در هر جامعه درصد قابل توجهی کودکان، نوجوانان بزرگسالان بدون تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان حصاری کمرویی محبوس زندانی کنند شخصیت واقعی قابلیت ارزشمند ایشان پس توده ابرهای تیره کمرویی، ناشناخته ماند.چه بسیار دانش اموزان دانشجویان هوشمند خلاقی مدارس دانشگاه فقط دلیل کمرویی معلولیت اجتماعی، همواره نظر پیشرفت تحصیلی قدرت خلاقیت نواوری نمره کمتری همسالان عادی خود عایدشان شود؛ چرا کمرویی یک مانع جدی رشد قابلیت خلاقیت فردی است.پدیده کمرویی بین بزرگسالان افراد مسن بسیار پیچیده تر چنین پیچیدگی روانی ممکن اغلب موارد، نیازهای درونی، تمایلات، انگیزه ها، قابلیت ها، فرصت ها، هدف برنامه شغلی، حرفه اجتماعی ایشان طور جدی متاثر دگرگون کند.پرداختن پدیده کمرویی بررسی مبانی روان شناختی رو حایز اهمیت تقریبا همه ما گونه تجاربی کمرویی موقعیت مختلف داشته ایم.

تعریف کمرویی

اصولا خجالت کمرویی یک عاطفه اجتماعی . حالت احساس خود کم بینی سرچشمه گیرد برخی موارد انقدر شدت یابد که تمامی شخصیت فرد تحت تاثیر قرار دهد بطوریکه چنین فردی حضور اجتماع جمع افراد دچار ناراحتی گوناگون شود که وضعیت جسمانی او اثر گذارد . فرد کمرو هشیارانه مواجهه افراد چیزهای مشخص انجام کاری انان بیزار . فرد کمرو ابراز وجود بیزار طور محسوس ترسوست . تعداد بسیاری افراد کمرو خجالتی فکر کنند که مشکل انها غیر قابل حل بطوریکه پند اندرز همواره بیهوده بوده جای تاسف که توانایی عظیم افراد خجالتی علیرغم تمامی هوشی که دارند هدر روند . شخص خجالتی خوبی داند که دیگران مشکل او اگاهند همیشه مجبور گفتن کلمه بله تمام گفته دیگران تایید کند . اگر شما خودتان جزو افراد نیستید حتما یکی دو دوستانتان مشخصات دیده اید : اعتماد نفس کم ، منفی بافی ، ترس شروع یک گفتگو ایجاد موثر دیگران تر س شرکت فعالیت گروهی . افراد حتی اگر بدانند ترسشان منطق باز موقع حرف زدن یک جمع جدی ، سرخ شوند دستشان لرزد شرشر عرق ریزند . گاهی ترس افراطی باعث شوک عصبی تپش قلب شود .

مقابله کمرویی کودکان

اگر کودکی دارید خجالتی ، راههای زیادی بین بردن خجالت وی صورت منطقی ظریف دارید. عنوان مثال: کودکان همسن فرزند خود صحبت شوید بازی انها شریک شوید. اگر کودک شما نخواهد صحبت کند بازی شرکت کند ، نگران نشوید.

شما هر کاری شما بچه انجام دهید منجر پاسخ خوب بچه شود، عنوان الگویی اجتماعی رفتار کردن نشان دهد. شما ضمن کودک خود نشان دهید چگونه دیگران ارتباط برقرار کند. کمرویی کودکان خجالتی برقراری ارتباط بیشتر افراد نااشنا ، سریعتر کاهش خواهد یافت. وجود مواجه سازی اگر صورت تدریجی باشد ، بهترین نتیجه خواهد داشت. هر زمان اجازه دهید کودک موقعیت افراد درگیر شود ، قبل اینکه شما کودک ارتباط ، تحت فشار قرار دهید.کمک کنید اعتماد نفس کودک یک موقعیت زمانی جدید صورت تدریجی افزایش یابد موقعیت تواند یک فروشگاه علاقه وی باشد کودک طور تدریجی شروع دادن سفارش خود کند همچنین تواند یک زمین بازی محلی باشد کودک بالاخره کودکی اغلب او انجا دیده ، اسمش پرسد.کودکان خجالتی بیشتر معرض کودکان کوچکتر قرارداده صورت امکان کودک معرض انواع موقعیت افراد قرار دهید تدریج بیشتر اجتماعی تر عمل کند.


1 2 >>