– بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

فایل با عنوان بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
 
چکیده پایان نامه
بخش اول: مقدمه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….
۱-۱- اوپیوییدها………………………………………………………………………………………….
۱-۱-۱- تاریخچه………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک………………………………………………………………………….
۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد………………………………………………………………..
۱-۱-۴- آثار…

بیشتر بخوانید

پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,متابولیسم داروی نوسکاپین,سلولهای مجزای کبد موش,نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد,مصارف باليني اوپیوییدها,کروماتوگرافی و HPLC – دانلودپایان نامه دکترا بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

فایل با عنوان دانلودپایان نامه دکترا بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,متابولیسم داروی نوسکاپین,سلولهای مجزای کبد موش,نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد,مصارف باليني اوپیوییدها,کروماتوگرافی و HPLC تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلودپایان نامه دکترا بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

دانلودپایان نامه دکترا بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

 
دانلود پایان نامه دکترا بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: مقدمه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….
۱-۱- اوپیوییدها………………………………………………………………………………………….
۱-۱-۱- تاریخچه………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک………………………………………………………………………….
۱-۱-۳- پپتیدهای…

بیشتر بخوانید

تنش خشکی,ماده خشک,غلظت عناصر غذایی,مریم گلی کبیر,Salvia sclarea,مرجع دانش پارس,مقالات داروسازی – اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

فایل با عنوان اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. تنش خشکی,ماده خشک,غلظت عناصر غذایی,مریم گلی کبیر,Salvia sclarea,مرجع دانش پارس,مقالات داروسازی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت برخی عناصر غذایی گیاه و همچنین میزان قند محلول گیاه دارویی Salvia sclarea ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد در سال ۱۹۳۱ اجرا گردید. در این آزمایش، سطوح مختلف تنش خشکی ۱۰۰و۷۵ و۷۱ و ۵۷ درصد ظرفیت زراعی( بر روی گیاه مورد نظر اعمال و صفات مورد نظر اندازهگیری گردید. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی…

بیشتر بخوانید

پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,موش صحرايي كلستاتيك,اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي,پروستاگلندين‌هاي داخلي,نيتريك اكسايد,يرقان انسدادي با اولسر پپتيك – دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

فایل با عنوان دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,موش صحرايي كلستاتيك,اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي,پروستاگلندين‌هاي داخلي,نيتريك اكسايد,يرقان انسدادي با اولسر پپتيك تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

دانلود پایان نامه دکترا بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك
 
فهرست
عنوان صفحه
خلاصه……………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول:……………………………………………………………………………………………. ۲
(۱-۱) اهميت مسأله…………………………………………………………………. ۳
(۲-۱) بيان مسأله……………………………………………………………………… ۴
(۳-۱) اهميت مسأله…………………………………………………………………. ۵
فصل دوم:…

بیشتر بخوانید

رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,روش گاز كروماتوگرافي انتخابي,آمانتادين ،‌ساس ،‌پلاسما,مايعات بيولوژيك,فارماكوكينتيك,هيپوتانسيون ارتواستاتيك – دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

فایل با عنوان دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,روش گاز كروماتوگرافي انتخابي,آمانتادين ،‌ساس ،‌پلاسما,مايعات بيولوژيك,فارماكوكينتيك,هيپوتانسيون ارتواستاتيك تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك
 
چكيده
در اين تحقيق يك روش ساده و كم هزينه به منظور تعيين مقدار آمانتادين در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحي گرديد.
در اين روش از گاز حامل نيتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلي پسودوافدرين استفاده شد. نمونه ها توسط اسيد پركلريك پروتئين زدايي شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گرديد كه بازيافت…

بیشتر بخوانید

رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,شركت داروسازي ابوريحان,ديسك‌هاي آنتي‌بيوگرام,كيت‌هاي آزمايشگاهي,كروماتوگرافي – دانلود مقاله شركت داروسازي ابوريحان

فایل با عنوان دانلود مقاله شركت داروسازي ابوريحان یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,شركت داروسازي ابوريحان,ديسك‌هاي آنتي‌بيوگرام,كيت‌هاي آزمايشگاهي,كروماتوگرافي تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود مقاله شركت داروسازي ابوريحان

دانلود مقاله شركت داروسازي ابوريحان

دانلود مقاله شركت داروسازي ابوريحان
 
مقدمه:
داروسازي، پنجاه قرن است كه سابقه خدمت به بشريت را دارد و به عنوان يكي از شناخته شده‌ترين و معتبرترين رشته‌هاي مطرح مي‌باشد. همانند پزشكي، داروسازي نيز شاهد تحولات زيادي بوده است و بسياري از روش‌هاي قديمي آن منسوخ و كنار گذاشته شده‌اند و آموخته‌هاي نويني به پيكره اين رشته افزوده شده‌اند. داروسازان از جمله افشار داراي تحصيلات آكادميك در جامعه مي‌باشند در شاخه‌هاي مختلف…

بیشتر بخوانید

پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل,بررسي ايزومري در اكسيم,اکسیم حاصل از سيكلوهگزنيل,فارماكوكينتيك,آزول‌هاي جديد ضد قارچ – دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

فایل با عنوان دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل,بررسي ايزومري در اكسيم,اکسیم حاصل از سيكلوهگزنيل,فارماكوكينتيك,آزول‌هاي جديد ضد قارچ تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون
 
 
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

خلاصه فارسی
مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: كليات
۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها………………………………………………………………… ۲
۱-۱-۱- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………………………………………………….. ۴
الف) ساختار شيميائي و ويژگي…

بیشتر بخوانید

– پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

فایل با عنوان پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

عنوان صفحه

 
چكيده

 

مقدمه

 

فصل اول: كليات

 

۱-۱- آناتومي پستان

۱

۱-۲- بافت شناسي پستان

۵

۱-۳- فيزيولوژي پستان

۱۰

۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي

۱۳

الف- تاريخچه كشف پرولاكتين

۱۳

ب- مهار عمل پرولاكتين

۱۴

ج- محرکهای پرولاكتين

۱۴

د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي

۱۴

هـ ارزيابي پرولاكتين

۱۵

و- نقش…

بیشتر بخوانید

پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,مقایسه داروی متوکلوپرامید,قطره گیاهی شیرافزا,بررسی علمی شیر مادر,پرولاكتين در لاكتوژنز,بيماريهاي پستان – دانلود پایان نامه داروسازی بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

فایل با عنوان دانلود پایان نامه داروسازی بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. پایان نامه داروسازی,پایان نامه دکترا داروسازی,مقایسه داروی متوکلوپرامید,قطره گیاهی شیرافزا,بررسی علمی شیر مادر,پرولاكتين در لاكتوژنز,بيماريهاي پستان تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود پایان نامه داروسازی بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

دانلود پایان نامه داروسازی بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

دانلود پایان نامه داروسازی بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر
 
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱- آناتومي پستان ۱
۱-۲- بافت شناسي پستان ۵
۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰
۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۳
الف- تاريخچه كشف پرولاكتين ۱۳
ب- مهار عمل پرولاكتين ۱۴
ج- محرکهای پرولاكتين ۱۴
د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۴
هـ…

بیشتر بخوانید

رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,اشكال دارويي پيوسته رهش,پایان نامه دکترا داروسازی,كينتيك خروج دارو از معده,ديكلوفناك سديم يك داروي خنثي,فارماكوكينتيك استئوآرتريت – دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي ” پيوسته رهش ” جهت جلب رضايت بيمار

فایل با عنوان دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي ” پيوسته رهش ” جهت جلب رضايت بيمار یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. رشته داروسازی,پایان نامه داروسازی,اشكال دارويي پيوسته رهش,پایان نامه دکترا داروسازی,كينتيك خروج دارو از معده,ديكلوفناك سديم يك داروي خنثي,فارماكوكينتيك استئوآرتريت تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي ” پيوسته رهش ” جهت جلب رضايت بيمار

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي پيوسته رهش جهت جلب رضايت بيمار
 
پيشگفتار
وجود غلظت خوني معين و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسياري از بيماريها ضروي به نظر مي رسد. براي دستيابي به سطح خوني مؤثر يك دارو ،‌بيمار ناگزير به مصرف دوزهاي مكرر دارو مي باشد و اين مسأله در مورد بيماريهايي كه دورة درماني آنها طولاني و يا مادام العمر مي باشد باعث عدم پذيرش بيمار و سرپيچي وي از مصرف صحيح و به موقع دارو همچنين بروز عوارض…

بیشتر بخوانید