اثرکود نيتروژن,فاضلاب خام وتصفيه شده,کربوهيدرات سورگوم,دانلودپایان نامه,word – اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)

فایل با عنوان اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench) یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. اثرکود نيتروژن,فاضلاب خام وتصفيه شده,کربوهيدرات سورگوم,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)

اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)

چکیده:
بحران کمبود آب يکي از چالشهايي است که امروزه جهان با آن مواجه است لذا با توجه به کمبود آب در مناطق مختلف کشور، جهت توسعه و بهره برداري از منابع آبي جديد در بخش کشاورزي، استفاده از پساب شهري ميتواند بعنوان يک منبع مطمئن و حاوی عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف لازم برای رشد گیاه مورد استفاده قرار گيرد. ممکن است استفاده از فاضلاب شهری آلودگی میکروبی و تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه را به دنبال داشته باشد. همچنین یکی از جنبه هاي کشاورزي…

بیشتر بخوانید

تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی,پارکهاي جنگلی نور و سیسنگان,دانلودپایان نامه,word – بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک هاي جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران

فایل با عنوان بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک هاي جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی,پارکهاي جنگلی نور و سیسنگان,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک هاي جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران

بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک هاي جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران

چکیده
جنگل­های شمال ایران میراثی به­جا مانده از دوران سوم زمین شناسی است که به علت تخریب و تداخلات شدید، امروزه قسمت عظیمی از مناطق پست آن نابود شده و تنها لکه­هایی از این جنگل­ها باقی مانده است. این لکه­های باقی­مانده به­ویژه در قسمت­های کم ارتفاع و پست جنگلی در جنوب دریای خزر دارای اهمیت فوق العاده بوده و از ارزش بالای حفاظتی و مدیریتی برخوردار است. نور و سیسنگان دو تکه­ی بزرگ از این جنگل­های پست هستند که مورد تحقیق…

بیشتر بخوانید

ارتباط پیوستگی,هموگلوبین D,هاپلوتیپهای ژنی بتاگلوبین,دانلودپایان نامه,word – بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

فایل با عنوان بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. ارتباط پیوستگی,هموگلوبین D,هاپلوتیپهای ژنی بتاگلوبین,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

چکیده
مقدمه: هموگلوبين دی پنجاب يکي از انواع هموگلوبينوپاتي ها می باشد كه در آن جهش در موقعيت ۱۲۱ بر روي زنجيره بتا رخ داده است. اين اختلال هموگلوبين در هندوستان، پاكستان و ايران شايع مي باشد.افراد هتروزیگوت برای این بیماری غالباً بدون علامت بالینی خاصی می باشند، در حالی که در حالت هتروزیگوت مرکب با هموگلوبین S افراد مبتلا، کم خونی داسی شکل را بروز می دهند. مطالعه قبلی درشمال کشور نشان داد که تمامی واریانت های هموگلوبین دی درساری از نوع دی -…

بیشتر بخوانید

مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی,منطقه آبدر,دانلودپایان نامه,word – مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر، شهرستان شهربابک، استان کرمان

فایل با عنوان مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر، شهرستان شهربابک، استان کرمان یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی,منطقه آبدر,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر، شهرستان شهربابک، استان کرمان

مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر، شهرستان شهربابک، استان کرمان

چکیده
بررسی فلور یک منطقه جزء مطالعات پایه‌ای است که یافته‌های حاصل از آن به عنوان اطلاعات پایه در علوم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق نیز معرفی فلور منطقه آبدر در شهرستان شهربابک، استان کرمان است. دامنه ارتفاعی منطقه از ۲۳۴۷ تا ۳۱۴۷ متر بالاتر از سطح دریا را شامل می‌شود. روش جمع‌آوری گیاهان منطقه، روش مرسوم در مطالعات فلورستیک منطقه‌ای بوده است. نمونه‌های گیاهی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ جمع‌آوری و شناسایی شد….

بیشتر بخوانید

اثر محافظتی یوژنول,مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا,دانلودپایان نامه,word – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی از دیدگاه مولکولی

فایل با عنوان بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی از دیدگاه مولکولی یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. اثر محافظتی یوژنول,مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی  از دیدگاه مولکولی

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی از دیدگاه مولکولی

چکیده
مقدمه: هایپرآمونیا سمیت زیادی بر روی سیستم عصبی مرکزی دارد و موجب تشنج یا کما می­شود. در این مطالعه اثر هایپرآمونیا بر روی بیان ناقل گلوتامات (GLT1)، فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز(GS) و آنزیم­های آنتی اکسیدانتی (SOD,GPX)و هم­چنین اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش­های صحرایی بررسی شد. مواد و روش­ها: موش­های نر بالغ با وزن ۲۵۰-۲۲۰ گرم به چهار گروه کنترل (تزریق درون صفاقی (ip) سالین، هم­حجم با دارو)،…

بیشتر بخوانید

کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر,سوالات تستی,فنی حرفه ای,سوال چهارگزینه ای,بانک سوالات,سوالات فنی حرفه ای,فنی و حرفه ای – کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر

فایل با عنوان کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر,سوالات تستی,فنی حرفه ای,سوال چهارگزینه ای,بانک سوالات,سوالات فنی حرفه ای,فنی و حرفه ای تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر

کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر

حرفه : کارگرفنی سالن پرورش مرغ مادر
كد استاندارد : ۱/۱/۱۸/۲۶-۶
تعداد سوال : ۲۰۰ عدد
نوع فایل :PDF…

بیشتر بخوانید

تکامل سلولهای جرم,مرحله میوتیک و پست میوتیک,دانلودپایان نامه,word – تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

فایل با عنوان تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. تکامل سلولهای جرم,مرحله میوتیک و پست میوتیک,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

تکامل سلولهای جرم مرحله میوتیک و پست میوتیک در طی کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده و حضور غلظت های مختلف رتینوئیک اسید و

چکیده:
بر طبق آمارهای جهانی سال ۲۰۰۳ امروزه در دنیا بالغ بر ۵-۱۵ درصد از زوجهای جوان نابارور هستند حفظ ونگهداریو القای اسپرماتوژنز در شرایط in vitro میتواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای درمان ناباروری در مردانی باشد که در معرض شیمی درمانی یا اشعه درمانی بوده ویا ضایعات نخاعی امکان ورورد به فاز میوز را در آنها مختل کرده است. در اینمطالعه ابتدا بیوپسی بیضه بیماران آزواسپرمی مورد دو مرحله هضم آنزیمی قرار گرفت. سپس سلولهای بنیادی…

بیشتر بخوانید

اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎,مقاله اثر آلودگی بر زندگی,تحقیق اثر آلودگی بر زندگی,پروژه اثر آلودگی بر زندگی,اثر آلودگی بر سلامت انسان – مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎

فایل با عنوان مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎ یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎,مقاله اثر آلودگی بر زندگی,تحقیق اثر آلودگی بر زندگی,پروژه اثر آلودگی بر زندگی,اثر آلودگی بر سلامت انسان تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎

مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎

مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎ با فرمت word قابل ویرایش در ۲۰ صفحه
شرح مختصر :
آلودگی هوا به طرق گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سلامت انسانها بگذارد. تاثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسیب پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند.برخی بیماریها مانند آسم، بیماری قلبی و ریوی در مواقع آلودگی هوا تشدید…

بیشتر بخوانید

– جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو(تدریش شده در تهران)

فایل با عنوان جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو(تدریش شده در تهران) یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو(تدریش شده در تهران)

از اونجا که که استقبال از پست دیروز خیلی بالا بود(!!!!!!!)امروز قراره یه پست از سایت نشر دریافت بزارم راجع به نحوه مطالعه ی زیست شناسی که توسط دکتر عمارلو تهیه شده وخیلی هم بدرد بخوره از قضا.
 
سلام دوستان عزیز می‌دانید که درس زیست‌شناسی با ضریب بالایی که در کنکور تجربی دارد، یکی از مؤثرترین درس‌ها برای آوردن رتبه‌های برتر می‌باشد.
۱- تعداد و زمان سؤال‌ها:
در کنکور سراسری شما باید به ۵۰ تست زیست‌شناسی پاسخ دهید و زمان…

بیشتر بخوانید

ارزشيابي زيست محيطي,مکان شهرک‌هاي صنعتي,دانلودپایان نامه,word – ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)

فایل با عنوان ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد) یکی از فایل های رشته زیست شناسی می باشد. ارزشيابي زيست محيطي,مکان شهرک‌هاي صنعتي,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

ارزشيابي زيست  محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)

ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)

چکيده:
مکان­یابی مناطق صنعتی با در نظر­ گرفتن پیامدهای اقتصادی و زیست ­محیطی یک عامل کلیدی در برنامه ریزی‌ها و مدیریت مناطق می‌باشد. از آن جا که معیارهای مکان­یابی متنوع و وسیع می‌باشند، لذا، لازم است معیارهای مناسب جهت تامین شرایط و ضوابط مورد ­­­نیاز انتخاب گردیده تا بهترین نتیجه حاصل گردد. توسعه پایدار نیازمند یافتن روشی جدید برای طراحی و استقرار مناطق صنعتی است، تا بتواند تاثیر زیست­ محیطی منفی حاصل از ایجاد و…

بیشتر بخوانید