مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش,مایع حاوی شن درخطوط لوله,دانلودپایان نامه,word – مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله…

فایل با عنوان مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش,مایع حاوی شن درخطوط لوله,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله...

مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله…

چکیده
در این کار، به بررسی پدیده­­ی سایش ایجاد شده به واسطه­ی حرکت سیالات دو فازی در خطوط لوله پرداخته شده است. سیال مورد بررسی متشکل از دو فاز مایع و جامد می­باشد. فاز مایع، آب می­باشد، ذرات شن نیز فاز جامد را تشکیل می­دهند. در این تحقیق پارامتر­های تأثیر­گذار بر نرخ سایش، از جمله: سرعت سیال، اندازه­ی ذرات شن، غلظت ذرات شن و سختی و دانسیته­ی فلز مورد هدف، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بدست آوردن میزان سایش، از…

بیشتر بخوانید

مدل سازي جذب سطحي آمونياك,روي كربن فعال,استفاده از سيستم استنتا,word,دانلود پایان نامه – مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي عصبي …

فایل با عنوان مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي عصبي … یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. مدل سازي جذب سطحي آمونياك,روي كربن فعال,استفاده از سيستم استنتا,word,دانلود پایان نامه تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي عصبي ...

مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي عصبي …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چكيده۱
 فصل اول: كلياتي در رابطه با آلاينده‌هاي نيتروژني و آمونياك، جاذب‌هاي سطحي و روش‌هاي مدل‌سازي
۱-۱- مشخصه هاي آمونياك. ۳
۱-۱-۱ – آمونياک مايع و گازي. ۳
۱-۱-۲- روش هاي حذف آلاينده هاي نيتروژني و آمونياک.. ۴
۱-۲ مفاهيم عمومي فرآيند جذب سطحي. ۶
۱-۲-۲- كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي. ۷
۱-۲-۲-۱- كاربردهاي جذب سطحي از فاز مايع. ۷
۱-۲-۲-۲- كاربردهاي جذب سطحي از فاز گاز. ۸
۱-۲-۳- خواص اساسي جاذب‌ها۸
۱-۲-۳-۱- ظرفيت.. ۹
۱-۲-۳-۲- تخلخل….

بیشتر بخوانید

باکتری های امولسيون کننده نفت,جلوگيري از رسوب گذاري,دانلودپایان نامه,word – استفاده از باکتری های امولسيون کننده نفت سنگين درجلوگيري از رسوب گذاري درمسيرخط لوله…

فایل با عنوان استفاده از باکتری های امولسيون کننده نفت سنگين درجلوگيري از رسوب گذاري درمسيرخط لوله… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. باکتری های امولسيون کننده نفت,جلوگيري از رسوب گذاري,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

استفاده از باکتری های امولسيون کننده نفت سنگين درجلوگيري از رسوب گذاري درمسيرخط لوله...

استفاده از باکتری های امولسيون کننده نفت سنگين درجلوگيري از رسوب گذاري درمسيرخط لوله…

چکیده
انتقال نفت سنگین توسط خط لوله یکی از مهمترین و مناسب ترین روشهای انتقال بوده و ویسکوزیته بالای ترکیبات سنگین نفتی و رسوب گذاری آنها در مسیر انتقال، بارزترین مشکل این نوع انتقال است. امولسیون نمودن نفتهای سنگین در آب یکی از بهترین روشهای حل این مشکل محسوب می شود. در این پروژه برای تشکیل امولسیون پایدار و مناسب، از چهار سویه میکروبی ACO4، ACO1، ۹۱-B و۱۰۷۲ برای تولید امولسیون کننده های زیستی استفاده شده است. این امولسیون کننده ها با رشد سویه…

بیشتر بخوانید

– بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی

فایل با عنوان بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بیشتر بخوانید

مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره,گونه گیاهی عشقه,خواص ضدباکتریایی,دانلودپایان نامه,word – بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica تعیین خو…

فایل با عنوان بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica تعیین خو… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره,گونه گیاهی عشقه,خواص ضدباکتریایی,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica تعیین خو...

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica تعیین خو…

چکیده:
ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و ميوهگياه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغن­های اسانسی گیاه عشقه شامل: ۴,۲ نونادینال (۴۲/۱۶- ۶/۲ %)، آلفا- پینن (۳۳/۰- ۲۵/۲ (،بتا فارنسن( ۹۷/۶ -۳۵/۱۱ )،آلفا-كدرن (۶۵/۰-۳۴/۵ ) و گیاه ليلكي شامل پالميتيك اسيد (۳/۳۹%) لينولييك اسيد (۲/۵%) اوكتا دكانوييك اسيد (۳/۳%) می­باشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولي روغن­هایاسانسی…

بیشتر بخوانید

ساخت ارزيابی كاتاليزور واناديل,پيرو فسفات حاوی كبالت,اكسيداسيون,دانلودپایان نامه,word – ساخت و ارزيابی كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوی كبالت (Co VPO)و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابی الكل ها…

فایل با عنوان ساخت و ارزيابی كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوی كبالت (Co VPO)و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابی الكل ها… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. ساخت ارزيابی كاتاليزور واناديل,پيرو فسفات حاوی كبالت,اكسيداسيون,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

ساخت و ارزيابی كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوی كبالت  (Co  VPO)و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابی الكل ها...

ساخت و ارزيابی كاتاليزور واناديل پيرو فسفات حاوی كبالت (Co VPO)و كاربرد آن در اكسيداسيون انتخابی الكل ها…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مروری بر کاتالیزور های ناهمگن
۱-۱- مفهوم کاتالیزور. ۲
۱-۲- تاریخچه کاتالیزور. ۳
۱-۳- دسته بندی کاتالیزورها۵
۱-۳-۱- کاتالیزورهای آنزیمی. ۶
۱-۳-۲- کاتالیزورهای همگن. ۷
۱-۳-۳- کاتالیزورهای ناهمگن. ۷
۱-۳-۳-۱- کاتالیزور های انباشته۸
۱-۳-۳-۲- کاتالیزور های پایه دار. ۸
۱-۳-۳-۳- اهمیت کاتالیزور های ناهمگن. ۹
۱-۴- فرآیند های کاتالیزور ناهمگن. ۹
۱-۵- انواع کاتالیزورهای جامد ناهمگن. ۱۱
۱-۵-۱- اکسیدهای فلزی نشانده شده بر بستر جامد۱۲
۱-۵-۲- الک های…

بیشتر بخوانید

حذف فنول از پساب های صنعتی,فناوری نانو,دانلودپایان نامه,word – حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو…

فایل با عنوان حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. حذف فنول از پساب های صنعتی,فناوری نانو,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو…

چکیده
در این تحقیق حذف فوتو کاتالیستی فنول به عنوان مدلی از آلاینده­ آلی در یک رآکتور بستر سیال تحت تابش­های فرابنفش و مرئی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیرات کمیت­های مهمی چون pH، غلظت کاتالیست، غلظت فنول و روش­­های سنتز نانوکامپوزیت بر حذف فوتوکاتالیستی فنول مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت فنول حذف شده از لحاظ کمی به عنوان تابعی از زمان تابش در اسپکتوفوتومتر مرئی- فرابنفش اندازه گیری شده و نانوکامپوزیت­های مورد استفاده در…

بیشتر بخوانید

سنتز نانو ذرات مغناطیسی,پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین,عنوان عامل انتقال دارو.,word,دانلود پایان نامه – سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو…

فایل با عنوان سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. سنتز نانو ذرات مغناطیسی,پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین,عنوان عامل انتقال دارو.,word,دانلود پایان نامه تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو...

سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو…

فهرست مطالب صفحه
فصل اول..۱
۱-۱ مقدمه.۲
۱-۲ نانو فناوری…۸
۱-۳ نانو ذرات…۱۰
۱-۴ طبقه بندی نانو ذرات…۱۱
۱-۴-۱ سوپر پارامغناطیس..۱۱
۱-۴-۲ نانو ذرات فلزی….۱۲
۱-۴-۳ نانو مواد سه بعدی….۱۵
۱-۴-۴ نانو مواد دو بعدی………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۴-۵ نانو مواد تک بعدی……………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۴-۶ نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۴-۷ نانو…

بیشتر بخوانید

PSF/PEG,غشاهای آلیاژی,گاز CO2,نفوذپذیری,نرمشدگی غشاهای آلیاژ,مرجع دانش پارس,مقالات شیمی – بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

فایل با عنوان بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. PSF/PEG,غشاهای آلیاژی,گاز CO2,نفوذپذیری,نرمشدگی غشاهای آلیاژ,مرجع دانش پارس,مقالات شیمی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این پژوهش، به بررسی نرمشدگی غشای خالص پلیسولفون ) PSF ( و همچنین غشاهای آلیاژی ) PSF/PEG ( پرداخته شد. لازم به ذکر است که در غشاهای آلیاژی ) PSF/PEG 0444 و ، ( از پلیاتیلنگلایکول با وزنهای مولکولی ۰۴۴۴۰۴۴۴۴ استفاده شد. PEG04444 با ۰۴ و ۰۴ درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای خالص و آلیاژی توسط روش جدایش فازی گرمایی در دمای C ° ۰۴ تهیه شدند. نفوذ پذیری گاز ۰ CO از غشاهای ساخته شده در دمای C ° ۰۴ و فشار bar 04 – 0…

بیشتر بخوانید

شبیه سازی دینامیکی,واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه,طبق اصول کنترل جامع فرآیند,بهینه سازی فرآیند,دانلود پایان نامه,word – شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه…

فایل با عنوان شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه… یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. شبیه سازی دینامیکی,واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه,طبق اصول کنترل جامع فرآیند,بهینه سازی فرآیند,دانلود پایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه...

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه…

چکیده
فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پالایشی حال حاضر، با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیک ها و اولفین ها بر سلامتی، اهمیت ویژه ای یافته است. این فرآیند، عدد اکتان اجزای نفتای سبک را افزایش داده و همزمان میزان ترکیبات آروماتیکی و بنزن را با فرآیند اشباع سازی، کاهش می دهد. ایزومریزاسیون یک فرآیند ساده و مقرون به صرفه جهت افزایش عدد اکتان در مقایسه با سایر فرآیندهای بهبود عدد اکتان می…

بیشتر بخوانید