مطالعه ی شفافیت القا شده,الکترومغناطیسی در سیستم ها,کوانتومی مختلف,دانلود پایان نامه,word – مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

فایل با عنوان مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. مطالعه ی شفافیت القا شده,الکترومغناطیسی در سیستم ها,کوانتومی مختلف,دانلود پایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

 چکیده
 شفافیت القا شده الکترومغناطیسی روشی برای حذف اثر یک محیط بر روی انتشار پرتو الکترومغناطیسی می باشد. این اثر منجر به تداخل بین اتم های برانگیخته همدوس با میدان های الکترومغناطیسی شده و باعث می شود که یک محیط بسیار کدر به شفاف تبدیل شود. در حقیقت، شفافیت القا شده الکترومغناطیسی یک اثرتداخلی کوانتومی است که جذب معمول نور را کاهش می دهد، وقتی که فرکانس آن با فرکانس تشدیدی محیط تنظیم شده باشد. ارتباط نزدیکی بین شفافیت القا شده…

بیشتر بخوانید

– ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

فایل با عنوان ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

چكيده
این پایان‌نامه، نتایج یک ارزیابی بر روی تغییرشکل و رفتار ورق‌های فولادی تقویت‌شده با رویکرد کاربرد در درب حوضچه خشک را ارائه می‌نماید. ورق‌های مورد اشاره، از خوردگی در وجهی که رو به سمت آب دریا می‌باشد، آسیب می‌بینند. سازه مزبور تحت بارهای برون‌صفحه‌ای، به‌ویژه بارهای هیدروستاتیک و موج، آنالیز می‌گردد. یک سری از آنالیزهای اجزاء محدود بر روی درب حوضچه خشک در هر یک از حالات خورده‌شده و خورده‌نشده انجام…

بیشتر بخوانید

– لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF) word

فایل با عنوان لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF) word یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF) word

لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF) word

فهرست مطالب
چکیده………. ۱
 فصل اول
معرفی دستگاه پلاسمای کانونی
مقدمه……… ۳
پلاسما …….. ۴
پینچ …………… ۵
پلاسمای کانونی………… ۵
معرفی عمومی پلاسمای کانونی……. ۷
مشخصات کلی پلاسمای کانونی شده……. ۸
چهار بخش اساسی در دستگاه پلاسمای کانونی……… ۹
دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر و فیلیپوف….. ۱۰
برخی کاربردهای دستگاه پلاسمای کانونی……………………………………………………………………………………. ۱۱
دینامیک دستگاه پلاسمای…

بیشتر بخوانید

– قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریکWORD

فایل با عنوان قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریکWORD یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریکWORD

قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریکWORD

فهرست مطالب
فصل ۱- مقدمه۷
۱-۱- علم نجوم۷
۱-۲- مشاهده از درون جو۸
۱-۲-۱- رادیو تلسکوپ۹
۱-۳- کیهان شناسی۱۱
فصل ۲- معرفی کوازارها و طیف حاصل از مشاهده آن ها۱۶
۲-۱- کوازارها۱۶
۲-۲- طیف کوازارها۱۷
۲-۳- طیف‌سنجی خط جذب کوازار۱۸
۲-۴- لیمان آلفا۲۱
۲-۵- جنگل لیمان آلفا۲۲
۲-۶- تبیین مشخصات خط جذب۲۶
۲-۶-۱-چگالی ستون۲۶
۲-۶-۲- عمق نوری۲۷
۲-۶-۳ پهنای معادل خط جذب۲۸
۲-۶-۴- تابع پهن شدگی۲۹
فصل ۳- قانون هابل و انتقال به سرخ کیهانی۳۳
۳-۱- هابل، قانون هابل و انبساط جهان۳۳
۳-۲- ثابت هابل، درخشش و…

بیشتر بخوانید

بهینه سازی تولید ایزوتوپها,کوتاه عمر در سامانه,پلاسمای کانونی,دانلود پایان نامه,word – بهینه سازی تولید ایزوتوپهای کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی۹۲

فایل با عنوان بهینه سازی تولید ایزوتوپهای کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی۹۲ یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. بهینه سازی تولید ایزوتوپها,کوتاه عمر در سامانه,پلاسمای کانونی,دانلود پایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بهینه سازی تولید ایزوتوپهای کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی92

بهینه سازی تولید ایزوتوپهای کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی۹۲

عنوان… شماره صفحه
چکیده… ۱
۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲
۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی…. ۴
۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی….. ۶
الف)فازشکست… ۷
ب)فاز شتاب گیری محوری……۸
ج)فاز شعاعی.۹
۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی….. ۱۳
۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵
۲-۱ سازوکارشتاب یون ها…. ۱۶
۲-۱-۱ فرآیند شتاب…… ۱۷
۲-۱-۲ مدل های شتاب…. ۱۸
۲-۱-۲-۱ ناپایداری ها…. ۱۸
۲-۱-۲-۲ مقاومت غیر عادی… ۲۱
۲-۱-۲-۳…

بیشتر بخوانید

– تولید نانوذرات پتاسیم تیتانیل فسفات(KTiOPO4) WORD

فایل با عنوان تولید نانوذرات پتاسیم تیتانیل فسفات(KTiOPO4) WORD یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

تولید نانوذرات پتاسیم تیتانیل فسفات(KTiOPO4) WORD

تولید نانوذرات پتاسیم تیتانیل فسفات(KTiOPO4) WORD

چکیده
پتاسیم تیتانیل فسفات (KTP) از جمله مواد شناخته شده جهت کاربردهای اپتیکی غیر خطی است. تک بلورها و نانوذرات این مواد در تولید هارمونیک دوم لیزرها مورد استفاده قرار می گیرند. نانوذرات KTP تاکنون با روش های مختلف نظیر سل-ژل، احتراقی، آسیاب مکانیکی و رسوب شیمیایی سنتز شده اند.
از آنجایی که خواص اپتیکی غیر خطی و الکتریکی این مواد تا حد زیادی به اندازه آن ها وابسته است، بنابراین در این پایان نامه با استفاده از روش سنتز احتراقی نانو ذرات KTP را…

بیشتر بخوانید

– مطالعه و امکان سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه word

فایل با عنوان مطالعه و امکان سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه word یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مطالعه و امکان سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه word

مطالعه و امکان سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه word

چکیده
کلید واژه: آشکارساز­های گازی حساس به مکان چند سیمی، تابش ایکس نرم، نرم­افزار گارفیلد++، نرم­افزار Elmer، نرم­افزار Gmsh.
 آشکارساز­های گازی حساس به مکان چند سیمی، آشکارسازی­هایی هستند که علاوه بر شمارش تعداد برهمکنش­های فوتون با اتم­های گاز، مکان برهمکنش را نیز با دقت خاصی در یک یا دو بعد تعیین می­کنند، به همین دلیل گزینه مناسبی برای استفاده در تصویر برداری اشعه ایکس هستند. آشکارساز­های گازی تناسبی، به دلیل داشتن…

بیشتر بخوانید

قیدهای آزمون رانش انتقال,سرخ کیهانی,مدلهای انرژی تاریک,دانلودپایان نامه,word – طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری …

فایل با عنوان طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری … یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. قیدهای آزمون رانش انتقال,سرخ کیهانی,مدلهای انرژی تاریک,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q Machine  برای تحقیقات  در زمینه  پلاسمای غباری ...

طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری …

فهرست مطالب
فصل ۱- مقدمه. ۷
۱-۱- علم نجوم۷
۱-۲- مشاهده از درون جو۸
۱-۲-۱- رادیو تلسکوپ۹
۱-۳- کیهان شناسی۱۱
فصل ۲- معرفی کوازارها و طیف حاصل از مشاهده آن ها۱۶
۲-۱- کوازارها۱۶
۲-۲- طیف کوازارها۱۷
۲-۳- طیف‌سنجی خط جذب کوازار۱۸
۲-۴- لیمان آلفا۲۱
۲-۵- جنگل لیمان آلفا۲۲
۲-۶- تبیین مشخصات خط جذب۲۶
۲-۶-۱-چگالی ستون۲۶
۲-۶-۲- عمق نوری۲۷
۲-۶-۳ پهنای معادل خط جذب۲۸
۲-۶-۴- تابع پهن شدگی۲۹
فصل ۳- قانون هابل و انتقال به سرخ کیهانی.. ۳۳
۳-۱- هابل، قانون هابل و انبساط جهان۳۳
۳-۲- ثابت هابل، درخشش و…

بیشتر بخوانید

بـــرد تــوابع مثــلثاتی,روابـط زاویـه هاي مثـلثـاتی,روابـط زوایـاي مکـمل,نسبــت هاي مثلثــاتی,علامت نسبت هاي مثلثاتی – جزوه آموزش مثلثات به همراه نمونه سوال تستی

فایل با عنوان جزوه آموزش مثلثات به همراه نمونه سوال تستی یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. بـــرد تــوابع مثــلثاتی,روابـط زاویـه هاي مثـلثـاتی,روابـط زوایـاي مکـمل,نسبــت هاي مثلثــاتی,علامت نسبت هاي مثلثاتی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

جزوه آموزش مثلثات به همراه نمونه سوال تستی

جزوه آموزش مثلثات به همراه نمونه سوال تستی

جزوه آموزش مثلثات به همراه نمونه سوال تستی
مثلثات شاخه ایی از ریاضیات است که به بررسی روابط بین زوایا و اضلاع یک مثلث می پردازد. یکی از اهداف علم مثلثات، اندازه گیری فاصله ها به صورت غیر مستقیم است. مثلثات در علوم مهندسی، فیزیک، نقشه برداری، دریا نوردی، نجوم و غیر کاربرد دارد.
در این جزوه آموزش مثلثات که در ۵۶ صفحه تهیه شده خواهید آموخت:

واحد کمان و زاویه
دایره و نسبت های مثلثاتی
علامت نسبت های مثلثاتی در نواحی چهار گانه
روابـط زاویـه…

بیشتر بخوانید

بررسی واکنش‌های هسته‌ای,هسته‌های سبک,مدل شبه کوارکی هسته,دانلودپایان نامه,word – بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته…

فایل با عنوان بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته… یکی از فایل های رشته فیزیک می باشد. بررسی واکنش‌های هسته‌ای,هسته‌های سبک,مدل شبه کوارکی هسته,دانلودپایان نامه,word تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته...

بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته…

چکیده
در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، سطح مقطع و آهنگ واکنش، واکنش های هسته ای محاسبه شد. نتایج به دست آمده با داده های تجربی مقایسه گردید. این مدل به خوبی می تواند این پدیده ها را توجیه کند و نتایج آن با نتایج تجربی هم خوانی خوبی دارد. لازم به ذکر است که پیش از این بر اساس مدل کوارک-…

بیشتر بخوانید